Energirådgiving

Energieffektivisering er det viktigste tiltaket for å løse verdens energi- og klimautfordringer. Bygg står for ca. 40 % av energibruken. Ved hjelp av moderne teknologi, styring og regulering kan forbruket relativt enkelt reduseres med 20–50 %. Samkjøring av tekniske installasjoner er lønnsomt. Akaso hjelper deg og din bedrift å redusere energiforbruk og energikostnader. Vi gir råd om lysanlegg, oppvarming, vannbåren varme, varmepumper, energisentraler, ventilasjon, inneklima og reguleringsteknikker. Vi forstår andre faggrupper og har innsikt i styrende forskrifter.