Proff

Vi betjener en bred portefølje av bedriftskunder. Vårt fokus er energieffektivitet og sikkerhet, med spesialkompetanse innen elkontroll og termografi.

Allround elektroentreprenør

Akaso Elektro er en allround elektroentreprenør som på kort tid er blitt blant regionens ledende. Det profesjonelle markedet med entreprenører, kommunale og statlige foretak er viktige kunder. Bedriftskundene er stort sett byggentreprenører og tekniske entreprenører innen definerte fagfelt. Vi synes 50/50 er en fin balanse mellom private og offentlige oppdragsutgivere.

Energieffektive løsningsforslag

Erfaring, interesse og samarbeidsprosjekter har likevel gitt oss spesialkompetanse innenfor energieffektivisering og elektro til kjøle- og fryseanlegg. Våre løsningsforslag vil være så energieffektive som mulig. Vi reduserer energiforbruk uten å redusere kvalitet for bruker. For å ligge i forkant i ENØK-arbeidet, er flere medarbeidere sertifisert innen energieffektivisering. Bruk lite energi – kontakt Akaso Elektro!

Elkontroll og termografi

Du kan tjene mye på å gjennomføre en elkontroll med termografering og deretter rette opp eventuelle feil og mangler.
En viktig del av bedriftens internkontroll er å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. Vi hjelper deg med å ta elkontroll og termografering av tavler.
Elkontroll er en sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget i bedriften, som skal ta hensyn til både brannsikkerhet og personsikkerhet. Selv om anlegget ditt tilsynelatende virker som det skal, har du ingen garantier for at alt er feilfritt – med mindre du får gjennomført en elkontroll av hele det elektriske anlegget.
Termografering avdekker feil og mangler du ikke kan se med det blotte øye, og vil påvise svakheter og feil i din elektriske installasjon før skaden oppstår. Dette reduserer risiko for brann og driftsstans samt skade på personer og eiendom. Her unngår du potensielt store kostnader og unødvendig nedetid.


Akaso Elektro er NEMKO sertifisert til å gjennomføre el -kontroll.

Innholdsfortegnelse

Bestill gratis konsultasjon
for et uforpliktende tilbud

Trenger du elektrisk hjelp? Kontakt Akaso Elektriker nå! Våre erfarne elektrikere står klare til å hjelpe med alt fra sikkerhetsoppdateringer til energieffektive løsninger. Bestill din gratis konsultasjon i dag og la oss ta vare på dine elektriske behov.