Proff

Akaso Elektro er en allround elektroentreprenør som på kort tid er blitt blant regionens ledende. Det profesjonelle markedet med entreprenører, kommunale og statlige foretak er vårt desidert viktigste. Bedriftskundene er stort sett byggentreprenører og tekniske entreprenører innen definerte fagfelt. Vi synes 50/50 er en fin balanse mellom private og offentlige oppdragsutgivere.

Energieffektive løsningsforslag

Erfaring, interesse og samarbeidsprosjekter har likevel gitt oss spesialkompetanse innenfor energieffektivisering og elektro til kjøle- og fryseanlegg. Våre løsningsforslag være så energieffektive som mulig. Vi reduserer energiforbruk uten å redusere kvalitet for bruker. For å ligge i forkant i ENØK-arbeidet, er flere medarbeidere sertifisert innen energieffektivisering. Bruk lite energi – kontakt Akaso Elektro!