Referanseprosjekter

Avinor

  • Oppgradering Terminalen, innenlands område. Sikkerhetsområde, restauranter, butikker, nye gater. Tidsrom januar 2012 – juli 2013
  • Delrehabilitering Sikringsbygget (tårnet). Nye kontorer for flygeledere. Tidsrom november 2012 – juli 2013
  • Sikker strømforsyning sikringsbygget (tårnet). Utskifting av UPS’er og omlegging av strømforsyning. Tidsrom Juni 2014 til juni 2015
  • Nytt Parkeringshus. Belysning med LED armaturer, varmekabler i ramper. Tidsrom januar 2014 til juli 2014

Stavanger kommune

  • Rehabilitering av Hinna Kirke, Elkraft, tele/data anlegg, alarm anlegg. Tidsrom april 2012 til april 2014.
  • Lassahagen Bofelleskap. Rehabilitering av eksisterende bygg. Tidsrom mars 2015 til august 2015

Rogaland Fylkeskommune

  • Sola VGS – avd flyfag Sola Sjø, Ombygging og nybygg. Komplett nytt elkraft og tele- og automatiserings anlegg. Tidsrom mai 2011 til oktober 2012.

Backe Bygg

  • Nybygg for Viking Redningstjeneste. Tidsrom februar 2014 til august 2014.
    The Pond. Nytt hotell på Forus med 184 rom og konferanse del. Tidsrom april 2015 til januar 2016.