Energieffektivisering

Vi gir råd om alt fra lysanlegg til oppvarming, ventilasjon, og mer. Med moderne teknologi kan vi enkelt redusere bygningers energiforbruk med 20-50%. Velg Akaso for en grønnere fremtid.

Energieffektivisering er lønnsomt

Energieffektivisering er det viktigste tiltaket for å løse verdens energi- og klimautfordringer. Bygg står for ca. 40 % av energibruken. Ved hjelp av moderne teknologi, styring og regulering kan forbruket relativt enkelt reduseres med 20–50 %. Samkjøring av tekniske installasjoner er lønnsomt. Akaso hjelper deg og din bedrift å redusere energiforbruk og energikostnader. Vi gir råd om lysanlegg, oppvarming, vannbåren varme, varmepumper, energisentraler, ventilasjon, inneklima og reguleringsteknikker. Vi forstår andre faggrupper og har innsikt i styrende forskrifter.

LED belysning

Belysning står for 15 – 20 % av byggets elektrisitetsforbruk, og står for 5 % av verdens klimagassutslipp. Vi kan oppgradere eksisterende lysinstallasjoner til effektive og smarte armaturer og systemer. På den  måten kan du redusere energiforbruket med opptil 90%.

Solcelle anlegg

Solenergi blir stadig mer aktuelt her i Norge, og flere får øynene opp for fordelene ved egenprodusert miljøvennlig strøm. Installering av solcelleanlegg i nye og eksisterende bygg, med utnyttelse av tilgjengelig areal på store takflater og fasader, kan være et viktig ENØK-tiltak.

Solceller gir lavere bokostnader ved å redusere strømregningen. Det øker også verdien på boligen. 

Akaso Elektro AS kan i samarbeid med partnere også tilby finansieringsløsninger for solcelle installasjoner.

Innholdsfortegnelse

Akaso hjelper deg å redusere
energiforbruk og kostnader.

Trenger du elektrisk hjelp? Kontakt Akaso Elektriker nå! Våre erfarne elektrikere står klare til å hjelpe med alt fra sikkerhetsoppdateringer til energieffektive løsninger. Bestill din gratis konsultasjon i dag og la oss ta vare på dine elektriske behov.